Quarterhästen VegaVäxa med Häst erbjuder hästassisterade interventioner (mindfulness, socialt arbete, psykoterapi och fysioterapi) till unga tjejer mellan 13–25 år.

Växa med Häst (VmH) är ett samarbetsprojekt mellan Saxtorps Hästklinik och MiMer Centre (Stiftelsen MiMer).

Till oss kan unga tjejer med psykisk ohälsa komma som behöver stöd i sin utveckling till vuxna, som har en trasslig bakgrund, problem med relationer (föräldrar, skola, kompisar och sig själva), problem med att reglera sina känslor, låg stresstolerans och med eventuella trauman och försummelse och upplevelser av otrygghet i sin bakgrund. I en trygg miljö får de arbeta med att hitta sina egna inre resurser och lära sig att ta ansvar för sina val, bygga relationer, samarbeta, planera och genomföra, arbeta mot mål och kunna be om och ta emot hjälp.

Vi ser vårt projekt som både ett förebyggande projekt, en tidig intervention och ett rehabiliterande och resursstärkande projekt.

VmH har ett 10-veckors trauma sensitivt hästassisterat mindfulness program i centrum, där fokus ligger på att hjälpa deltagarna att lära sig att hjälpa sig själva. Programmet ger deltagarna självkunskap och varje deltagare får stöd i att identifiera och lära sig att använda såväl inre som yttre resurser för att hjälpa sig själv framåt. Mindfulness programmet ramas in av en introduktionsvecka och en avslutningsvecka, så totalt 12 veckor. Efter dessa 12 veckor kan man som projektdeltagare gå vidare i en 8 veckors grundutbildning i häst- och stallskötsel och travhäst-träning, moment som också introduceras under veckorna med mindfulness. Efter dessa totalt 20 veckor kan projektdeltagare stanna kvar för ytterligare stöd i 20 veckor och uppnå en travhästs- eller hästskötarexamen. Enstaka praktikplatser för de med stort intresse för hästar och dess mående finns det också möjlighet till på Saxtorps Hästklinik.

Programmet löper på dagtid och varje dag är deltagarna på plats i 6 timmar (med individuella anpassningar). Under mindfulness-programmet arbetar deltagarna med mindfulness 2 timmar per dag. Övrig tid ägnas åt stall-, häst- och annan mark och djurskötsel, matlagning, vistelse i naturen, egen projektdokumentation och reflektionsövningar och övningar i att hitta former för att verbalisera och uttrycka sig själv.

I projektet arbetar ett team bestående av en socialpedagog, en behandlingsassistent, en mindfulnessinstruktör, och en hästspecialist (totalt 2,5 heltidstjänster).

Knutet till programmet finns en psykolog/psykoterapeut, ledare/terapeuter för skapande verksamhet och en fysioterapeut och möjlighet till individuell psykoterapi (med olika inriktningar) och fysioterapi finns. Liksom en veterinär, en utvärderingsansvaring + ett forskningsteam. Vi har också en referensgrupp där även ungdomar från vår målgrupp ingår och en handledare tillgänglig för teamet.

Saxtorps Hästklinik är en veterinärklinik som enbart jobbar med hästar. Kliniken drivs och ägs av Anne Haglund, leg. Veterinär. Kliniken har funnits sedan 2013. Den är väletablerad och har ett mycket gott rykte. Anne driver också ett travstall i anknytning till kliniken. saxtorpshastklinik.se

MiMer Centre är en internationell stiftelse med svensk bas och drivs och utvecklas av Katarina Lundgren. Dess huvudinriktning är utbildning, forskning och psykologisk utveckling av människor i hästassisterade interventioner. MiMer Center grundades 2013 och har varit en stiftelse sedan 2017. mimercentre.org

MiMer Centre har sitt kontor på Saxtorps Hästklinik och kliniken och MiMer samarbetar redan idag och erbjuder tillsammans bland annat utbildningar kring hästars och människors relationer och människors och hästars välfärd.